About us

I am Markéta Hronová and I was born on April 19, 1990 in Chrudim where I grew up and lived till I graduated at university. The first dog in our family was a blenheim colored King Charles spaniel female. We called her “Nelina” although her official name was ALGA z Panského sedla. Her breeder was Danuše Petránková. “Nelina” was born on December 2, 1993 to a tricolor mother KILLY z Kamilkové zahrady and to a blenheim father JAMBO-JOLLY Květ sakury. She was mated once but had no puppies. I remember her as very friendly, calm and food loving dog. Unfortunately not quite vital. She gave our family unconditional love and endless amount of shed fur. She lived eight years and passed when I was twelve. As time passed my parents kept on hearing more and more often “I’d like to have a dog. Please, buy me one!”

I desired a dog of opposite nature than a typical cavalier has. I dreamt of how great would it be to have a blue kerry terrier! A tipping point was when I fell with a horse and hurt my head before I started high school. My parents concluded that having a dog would be safer for her daughter rahter than horse riding. However, I have the feeling it had been decided earlier and my mother just influenced me step by step. Often she told me how, as a young girl, she had a dwarf poodle named “Dejsinka” (DAISY Torakohor, breeder Mrs. Horáková from Hradec Králové). She went with that little female to a training ground and “Dejsinka” was even biting a sleeve! And thus it was decided – it doesn’t have to be a terrier. Yet I did not know it’s going to be “Odík”! Rather a mongrel than a poodle and his character has fit very well to a teenage girl at start of her adolescence. And thus a puppy came to our family and started with me my eight years high school studies (in 2003 – 2004). I trained “Odík” (at ZKO Chrudim), bathed and in time even clipped. Even with his health limitations (patellar luxation) he lives happily with us till today. Almost at the same time when “Odík” joined us, family of my uncle Jirka bought BALTHAZAR Silver Paradise, dwarf silver poodle. “Balda” was born on November 1, 2001 to mother ARIETA Krásná Petrona and to a father HOCKI Top Narcis (breeder Alena Ohnhäuserová). Big part of “Balda’s“ life I clipped him to a short moderm clip. After few years with “Odík”, when for instance we managed to pass ZOP (basic obedience test) with grade Excellent, I had every available poodle related book read… I clipped several dogs from neighborhood and, what a surprise – I wanted to comb poodle topknot!

In 2005, on December 16, my future dog was born in a kennel of - in my eyes - the best breeder, Hana Grossová. That day I had no clue and since then I believe in great power of destiny! In fall 2005 I have become owner of ten months old while miniature poodle. My dream, KLARK Ivemon, has got to me in unbelievably complicated way and our beginnings were even tougher. In spring 2007 we started “Rici’s” show career. Till end of 2001 “Ritchie” had been clipped exclusively by Maruška Beranová (grooming salon Besy in Chrudim and kennel Novartis). In that time “Rici” changed several styles and got most of show titles. Since end of 2011 I groom “Rici” on my own and he made at least one successful show comeback. In fall 2009 KLARK Ivemon became a father for the first time. With Clojo SPIRIT OF AUSTRALIA he founded new while miniature line in Czech Republic by litter G of Yrtep kennel. Till today he is a father to twenty-three puppies in many countries. Two of his sons (MAJESTIC WHITE Yrtep and CASPER CENTURION Gladiator – on Our Dogs page) live in our wider family and I consider them as part of Oh Idea kennel. Nowadays I live in the village Čistá near Litomyšl with my boyfriend Honza and four dogs (my 3 + Honza´s Sindy) and other small animals. Occasionally I groom poodles and other breeds. I am an owner of Oh Idea registered kennel, in the very beginning if its existence. And if you are interested in my plans and would like to know more about us, follow us at www.oh-idea-poodles.cz or at my facebook profile.


O nás

Jmenuji se Markéta Hronová. Narodila jsem se 19. dubna 1990 v Chrudimi, kde jsem i vyrůstala a bydlela až do konce vysokoškolského studia. Prvním psem v naší rodině byla fena kavalír King Charles španěla v barvě blenheim. Říkali jsme jí "Nelina", jmenovala se ALGA z Panského sedla a její chovatelkou byla Danuše Petránková. "Nelina" se narodila 2. prosince 1993 tricolor matce KILLY z Kamilkové zahrady a bleinheim otci JAMBO-JOLLY Květ sakury. Byla jednou nakryta, ale nezabřezla. Pamatuji si ji jako velmi přátelského, klidného a žravého psa. Bohužel ne příliš vitálního. Naši rodinu zaplavovala bezmeznou psí láskou a nekonečným množstvím vylínalé srsti. Dožila se osmi let. Odešla, když mi bylo 12 let. Uplynul nějaký čas a moji rodiče stále častěji slýchali větu: "Já bych chtěla psa. Prosím, kupte mi psa!"

Toužila jsem po psu opačných vlastností, než jaké má typický kavalír. Představovala jsem si, jak skvělé by bylo mít třeba kerry blue teriera! Zlomový okamžik nastal, když jsem si před zahájením studia na osmiletém gymnáziu způsobila úraz hlavy při pádu s koněm. Rodiče usoudili, že mít psa by bylo pro jejich dceru bezpečnější než jezdectví. Nicméně mám pocit, že bylo rozhodnuto již dříve a mamka mě ovlivňovala velmi takticky. Často mi vyprávěla, jak jako holka mívala trpasličí bílou pudličku "Dejsinku" (DAISY Torakohor, chovatelka paní Horáková z Hradce Králové). Chodila s maličkou fenkou na kynologické cvičiště a "Dejsinka" uměla i kousat na rukáv! A bylo rozhodnuto - nemusí to být terier. Ale to jsem ještě netušila, že to bude "Odík"! Spíš vořech než pudl a povahou se k holce v počátečním stádiu puberty opravdu hodil. A tak tedy přišlo do naší rodiny štěňátko a zahájilo se mnou studium na osmiletém gymnáziu (2003-2004). "Odíka" jsem cvičila (ZKO Chrudim), koupala a postupně i stříhala. I přes svá zdravotní omezení (luxace patel) s námi žije dodnes. Téměř současně s "Odíkem" si rodina strýce Jirky pořídila stříbrného trpasličího psa BALTHAZAR Silver Paradise. "Balda" se narodil 1. listopadu 2001 matce ARIETA Krásná Petrona a otci HOCKI Top Narcis, jeho chovatelkou byla Alena Ohnhäuserová. Velkou část "Baldova" života jsem ho stříhala do krátkého moderního střihu. Po několika letech života s "Odíkem", kdy se nám mimo jiné podařilo složit zkoušku ZOP s hodnocením výborně, jsem měla přečtenou veškerou pudlí literaturu... Stříhala jsem několik psů z blízkého okolí a světe, div se - toužila jsem česat pudlí topknot!

16. prosince 2005 se v mých očích nejskvělejší chovatelce pudlů Haně Grossové narodil můj budoucí pes. Já v onen den neměla ani nejmenší tušení a od této doby věřím v neskutečnou sílu osudu! Na podzim 2005 jsem se stala druhou majitelkou desetiměsíčního středního bílého pudla. Můj sen KLARK Ivemon se ke mně dostal neuvěřitelně komplikovanou cestou a naše společné začátky byly ještě těžší. Až na jaře 2007 jsme zahájili "Ričího" výstavní kariéru. Do konce roku 2011 mi "Ričího" stříhala výhradně Maruška Beranová (salon Besy Chrudim/ chovatelská stanice Novartis). V této době "Ričík" vystřídal několik střihů a získal většinu svých výstavních titulů. Od konce roku 2011 si "Ričího" upravuji sama a prodělal minimálně jeden úspěšný výstavní comeback. Na podzim 2009 se stal KLARK Ivemon poprvé otcem. S Clojo SPIRIT OF AUSTRALIA (import Australie) založil vrhem G v chovatelské stanici Yrtep novou linii středních bílých pudů v České republice. Dnes je otcem 23 štěňat v mnoha zemích. Dva synové (MAJESTIC WHITE Yrtep, CASPER CENTURION Gladiator - stránka Naši psi) žijí v naší široké rodině a považuji je za součást chovatelské stanice Oh Idea. Nyní bydlím v obci Čistá u Litomyšle, domácnost sdílím s přítelem Honzou, čtyřmi psy (3 moji + Honzova Sindy) a jiným drobným zvířectvem. Příležitostně koupu a střihově upravuji pudly i jiná plemena. Jsem majitelkou chovatelské stanice Oh Idea, která je nyní na úplném počátku své existence. Pokud Vás moje plány a informace o nás zajímají, sledujte web www.oh-idea-poodles.cz a můj facebookový profil.

BACK / ZPĚT